Продукция

Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку. . .
Цена: 6 690 грн.
Програмна продукція "Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку. . .
Цена: 12 900 грн.
Управління даними про сотні й тисячі працівників, проведення заходів з підбору і навчання персоналу, оцінка кваліфікації виробничого і управлінського складу є трудомісткими процесами. Використання спеціалізованих програмних продуктів дає компанії можливість скоротити часові витрати на обробку великої кількості інформації і аналіз даних, дозволяє керівництву ефективно планувати і здійснювати кадрову політику.
Цена: 8 400 грн.
дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.
Цена: 8 400 грн.
Програмна продукція "Управління невеликою фірмою 8" (УНФ) - це готове рішення для автоматизації оперативного управління на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для ведення оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємстві. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, його можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії - це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи.
Цена: 8 400 грн.
Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" є комплексним рішенням, комбінацією двох конфігурацій "Бухгалтерський облік для України" і "Управління торгівлею для України" в одному конфігураційному вирішенні, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.
Цена: 15 053 грн.
Управління даними про сотні й тисячі працівників, проведення заходів з підбору і навчання персоналу, оцінка кваліфікації виробничого і управлінського складу є трудомісткими процесами. Використання спеціалізованих програмних продуктів дає компанії можливість скоротити часові витрати на обробку великої кількості інформації і аналіз даних, дозволяє керівництву ефективно планувати і здійснювати кадрову політику.
Цена: 2 240 грн.
Конфігурація " Документообіг " в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни. Конфігурація " Документообіг " не має галузевої специфіки і може ефективно використовуватися як в бюджетному секторі, так і на комерційних підприємствах, будь то розподілена холдингова структура з великою кількістю користувачів або невелике підприємство. Будучи універсальною, програма легко може бути налаштована і адаптована під специфіку конкретної організації.
Цена: 62 700 грн.
Прикладне рішення створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час чітко розмежовується доступ до збережених даними, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників. На підприємствах холдингової структури загальна інформаційна база може охоплювати всі організації, що входять до холдингу. Це істотно знижує трудомісткість ведення обліку. . .
Цена: 99 000 грн.